Invatatori

  1. CP                   ↔ înv REMEȘ Crina-Rozalia
  2. Clasa I           ↔ prof înv primar GHIȚ Elena-Viorica
  3. Clasa a II-a  ↔ prof înv primar GHIȚ Elena-Viorica
  4. Clasa III-a   ↔ prof înv primar PAPARIGA Iulia
  5. Clasa a IV-a ↔ prof înv primar ILUȚ Ramona